Styrelsen 2018

Postadress:            Nykarlebynejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f., Seminarieg. 16, 66900 Nykarleby


Ordförande            Stig Haglund, Seminariegatan 16, 66900 Nykarleby, 050-3393152
Viceordförande     Håkan Ahlnäs, Skogsgatan 6, 66900 Nykarleby, 044-0211043
Sekreterare           Putte Bäck, Nylandsvägen 1155B, 66900 Nykarleby, 050-3623510
Kassör                   Leif Åman, Juthasvägen 10, 66900 Nykarleby, 050-3724641
Styrelseledamot   Gudrun Nygård, Skogsgatan 8, 66900 Nykarleby, 044-9183660
Styrelseledamot   Jarl Dahlbacka, Jussilavägen 420, 66950 Munsala, 050-5531250
Styrelseledamot   Jarl Ek. Källmossvägen 111, 66930 Kovjoki
, 06-7225125

 

Vi håller vanligtvis våra månadsmöten första ondagen i varje månad från september till april i Rådhuset, Kyrkogatan 4.

Under vår och höst 2018 hålles medlemsmöten i Hyddan, Sollefteåg. 12.
Tidpunkten annonseras i Österbottens Tidnings och Vasabladets minneslista.

På programmet har vi ofta föredrag av någon känd profil, besöker olika evenemang som tangerar släktforskning eller nejdens historia etc. Höst- och vårutflykterna till någon för släktforskare intressant plats har blivit till en tradition i föreningen.