Välkommen till vår hemsida!

Här hittar du information om vår förening samt kontaktuppgifter.

Månadsmötena är vanligtvis 1:a onsdagen i varje månad i Rådhuset Kyrkogatan 4.

Höstens första trääf går till Larsmo lokalhistoriska arkiv, se Aktuellt.