Välkommen till vår hemsida!

Här hittar du information om vår förening samt kontaktuppgifter.

Månadsmötena är vanligtvis 1:a onsdagen i varje månad i Rådhuset Kyrkogatan 4.

Vårresan 16.5 till Kronoby och Såka, se Aktuellt.