Välkommen till vår hemsida!

Här hittar du information om vår förening samt kontaktuppgifter.

Månadsmötena är vanligtvis 1:a onsdagen i varje månad i Rådhuset Kyrkogatan 4.

Se Aktuellt.

TILL AMERIKA-EMIGRATIONEN FRÅN SVENSKSPRÅKIGA OMRÅDEN I FINLAND 1880-1930.

TILL AMERIKA-YouTube Seminarieum 16.09.2023